Vrijdag download

Let op !! de routes zijn onder voorbehoud. Vanwege wegwerkzaamheden of tijdelijke wegomlegging kan er van de route worden afgeweken. De meest actuele route krijgt
U bij het startbureau op de dag van vertrek.

 
VRIJDAG Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr:024-6771501
1 2,5 Km  
2 De Kameleon,  9 r.a. Beatrixplein
3 l.a. Zanddonk   kruising oversteken
4 l.a. Slinger 10 r.d. Begoniastraat
5 r.a.Slinger 11 l.a. Lavendelstraat
6 l.a. Koningstraat 12 r.a. Pinksterbloemstraat
  r.d. bij Rontonde 14 l.a. Klaproosstraat
  langs Aldi Julianaplein op 15 l.a. Dorpssingel
7 Richting KADOPALEIS 16 r.a. Kerkplein
8 l.a. Verstraatenlaan   lBij rotonde oversteken
  l.a. Irenestraat 18  r.d. Balmerd
  einde v.d. straat/plein

19

l.a. Tempelstraat
   

20

l.a. Zanddonk
       
1 5 km    
2 De Kameleon,    en dan pas !!!
3 l.a. Zanddonk 18 l.a. Kapershof
4 l.a. Slinger 19 r.a. Wandelpad (na 
5 r.a.Slinger          laatste huis rechts)
6 l.a. Koningstraat 20 r.a. en l.a. Brug over
  r.d. bij Rontonde 21 l.a. bij 1e splitsing
  langs Aldi Julianaplein op 22 r.a. bij 2e splitsing
7 Richting KADOPALEIS 23 l.a. Haagstraat
8 l.a. Verstraatenlaan         (bij bushalte oversteken) en
  l.a. Irenestraat         (Pad volgen)
9 einde v.d. straat/plein 24 l.a.Wingerdstraat 
  r.a. Beatrixplein 25 r.a. bij wegsplitsing
10 kruising oversteken 26 l.a. Lavendelstraat
11 r.d. Begoniastraat 27 r.a. Burgem. Verstraatenlaan
12 l.a. Lavendelstraat 28 l.a. Amaliaplein
13 r.a. / l.a. Pinksterbloemstraat 29 r.a. Burgem. Gerardtslaan
14 r.a. Brunelstraat 30 r.a. Wilhelminalaan
15 r.a. Haagstraat 31 l.a.koningstraat
  l.a. de haaghe          (Bij Rotonde)
16 2 maal rechts aanhouden 32 r.a.Slinger
  l.a. Hogewaldstraat 33 r.a.Zanddonk
17 Let op !!!  Eerst          FINISH
  l.a. Papenhaag    
       
       
  vrijdag   Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr: 024-6771501
  10 km  
       
1 De Kameleon,  21 r.d. Voorrangsweg
2 l.a. Zanddonk          oversteken
3 l.a. Slinger 22 l.a. Reekstraat
4 r.a.Slinger 23 r.a. Burg. Van Suchtelenstr.
5 l.a. Koningstraat 24 r.a. Lindenstraat
  r.d. bij Rontonde 25 r.a. Hogewaldstraat
  langs Aldi Julianaplein op   Let op !! Eerst
6 Richting KADOPALEIS 26 l.a. Papenhaag
7 l.a. Verstraatenlaan   en dan pas  !!
  l.a. Irenestraat 27 l.a. Kapershof
8 einde v.d. straat/plein 28 r.a. Wandelpad (na 
  r.a. Beatrixplein          laatste huis rechts)
9 kruising oversteken 29 r.a. en l.a. Brug over
10 r.d. Begoniastraat 30 l.a. bij 1e splitsing
11 l.a. Lavendelstraat 31 r.a. bij 2e splitsing
12 r.a. / l.a. Pinksterbloemstraat 32 l.a. Haagstraat
13 r.a. Brunelstraat         (bij bushalte oversteken) en
14 r.a. Haagstraat         (Pad volgen)
  l.a. de haaghe 33 l.a.Wingerdstraat 
15 2 maal rechts aanhouden 34 r.a. bij wegsplitsing
  l.a. Hogewaldstraat 35 l.a. Lavendelstraat
  LET OP !!! Route 10 en 15 km 36 r.a. Burgem. Verstraatenlaan
16 r.a. Verbindingsweg 37 l.a. Amaliaplein
  l.a. Reekstraat 38 r.a. Burgem. Gerardtslaan
17 Let op splitsing van afstanden 39 r.a. Wilhelminalaan
18 r.a. Lurvinkpad  40 l.a.koningstraat
19 r.a. Jonkerstraat          (Bij Rotonde)
  r.d. Voorrangsweg 41 r.a.Slinger
         Oversteken 42 r.a.Zanddonk
20 r.a. Oude Pieckelaan          FINISH
       
       
  Vrijdag   Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr: 024-6771501
  15 km  
     
       
1 De Kameleon, Fontein 28 l.a. Th. Repkesstraat
2 l.a. Zanddonk   Einde rechts  gelijk weer links
3 l.a. Slinger   Th. Repkesstraat in
4 r.a.Slinger 29 l.a. Jonkerstraat
5 l.a. Koningstraat   deze blijven volgen tot pieckelaan
6 r.d. bij Rontonde 30 r.d. voorrangsweg oversteken
  langs Aldi Julianaplein op 31 r.a. Oude Pieckelaan
  Richting KADOPALEIS 32 r.d. Voorrangsweg
7 l.a. Verstraatenlaan          Oversteken
8 l.a. Irenestraat 33 l.a. Reekstraat
  einde v.d. straat/plein 34 r.a. Burg. Van Suchtelenstr.
9 r.a. Beatrixplein 35 r.a. Lindenstraat
  kruising oversteken 36 r.a. Hogewaldstraat
10 r.d. Begoniastraat   Let op !! Eerst
11 l.a. Lavendelstraat 37 l.a. Papenhaag
12 r.a. / l.a. Pinksterbloemstraat   en dan pas  !!
13 r.a. Brunelstraat 38 l.a. Kapershof
14 r.a. Haagstraat 39 r.a. Wandelpad (na 
15 l.a. de haaghe          laatste huis rechts)
  2 maal rechts aanhouden 40 r.a. en l.a. Brug over
16 l.a. Hogewaldstraat 41 l.a. bij 1e splitsing
  LET OP !!! Route 10 en 15 km 42 r.a. bij 2e splitsing
  r.a. Verbindingsweg 43 l.a. Haagstraat
17 l.a. Reekstraat          (bij bushalte oversteken) en
  Let op t.h.v. Lurvinkpad splitsing van afstanden         (Pad volgen)
18 r.a. V Heemstraweg 44 l.a.Wingerdstraat 
18 r.a. oude Koningstraat 45 r.a. bij wegsplitsing
  Achter de Shell langs 46 l.a. Lavendelstraat
20 r.a Voet/fietspad in 47 r.a. Burgem. Verstraatenlaan
  rechts aanhouden (r.d) Kapittelweg 48 l.a. Amaliaplein (voor Bristol langs)
21 r.d.Laan 1945 49 r.a. Burgem. Gerardtslaan
22 r.a.W.Broekmanstraat 50 r.a. Wilhelminalaan
23 r.d. mortelweg 51 l.a.koningstraat
24 r.a. Metaalweg          (Bij Rotonde)
25 r.a.Houtweg 52 r.a.Slinger
26 l.a. Th. van Heereveldstraat 53 r.a.Zanddonk
27 r.a.Herdenkingsstraat          FINISH