>

Zaterdag download

Let op !! de routes zijn onder voorbehoud. Vanwege wegwerkzaamheden of tijdelijke wegomlegging kan er van de route worden afgeweken. De meest actuele route krijgt
U bij het startbureau op de dag van vertrek.

  2,5 km    
1 De Kameleon,   8 dan gelijk l.a. wandelpad in
2 r.a. De Balmerd 9 r.a. Burg.van Suchtelenstraat
  Bij Rontonde 10 r.a. Wilhelminalaan
3 r.d.Kerkplein        Bij (3e) rotonde
4 r.a. Schoolstraat 11 l.a. Balmerd
5 r.d. Julianaplein   FINISH
        voor de winkels langs !    
6  over steken Burg Gerardslaan    
7 r.d. Fazantlaan    
  r.a.Meerkoetlaan       
       
       
      Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr: 024-6771501
  5 km  
1 De Kameleon,   12 r.a. bij wegsplitsing
  r.a. De Balmerd 13 r.a. Fietspad
2 Bij Rontonde   bij laatste huis rechts
3 r.d.Kerkplein 14 l.a. einde pad
4 r.a. Schoolstraat 15 Burg van Suchtelenstraat
  r.d. Julianaplein 16 r.a. Houtduiflaan
        voor de winkels langs !   Burg. Gerardtslaan oversteken
5  over steken Burg Gerardslaan 17 r.d.Christinastraat 
6 r.d. Fazantlaan 18 r.a. Begoniastraat
  r.a.Meerkoetlaan    19 l.a. pad langs de molen
7 dan gelijk l.a. wandelpad in 20 r.a. Molenstraat
8 r.a. Burg.van Suchtelenstraat 21 l.a Akeleistraat
  l.a. Wilhelminalaan 22 l.a. Klaproosstraat
9       (op linker fietspad) 23 l.a. Korenbloemstraat
10 l.a. Wolfbossingel 24 r.a. Molenstraat
11 l.a. Ringvaart 25 r.d. tot rontonde
    26 r.d.De Balmerd 
      Finish
       
  Zaterdag   Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr: 024-6771501
  10 km  
1    
  De Kameleon    
2 r.a. De Balmerd 21 1e splitsing r.a.
3 Bij Rontonde 22 2e splitsing l.a.
4 r.d. Kerkplein 23 3e splitsing l.a.
  r.a. Schoolstraat   r.d brug over en
  r.d. Julianaplein 24 l.a. Trajanussingel
5       voor de winkels langs ! 25 r.a. Hadrianussingel
6  over steken Burg Gerardslaan 26 r.d. Hadrianussingel (tot de Gamma ) 
  r.d. Fazantlaan   LET OP! Splitsing route 10/15km
7 r.a.Meerkoetlaan    27 l.a. Claudiussingel deze weg blijven volgen tot!
8 dan gelijk l.a. wandelpad in   r.a. via fietspad naar
  r.a. Burg.van Suchtelenstraat 28 l.a. Wilhelminalaan
9 l.a. Wilhelminalaan 29 r.a. Wolfbossingel
10       (op linker fietspad)          (Bij rotonde)
11 r.a. Tichelaar 30 r.a. Poldervaart
12 r.a. Tichelaar 31 l.a. Reekstraat
13 r.a. bij viersprong Tichelaar 32 l.a. Burg van Suchtelenstr.
14 r.d. Wagenmaker 33 r.a. Houtduiflaan
15 r.a. Imker 34 Burg. Gerardtslaan oversteken
  l.a. Rietdekker 35 r.d.Christinastraat 
  l.a. bij Wegsplitsing 36 r.a. Begoniastraat
16 eind van de straat l.a. en l.a. 37 l.a. pad langs de molen
17    Krommehoekstraat 38 r.a. Molenstraat
18 r.a. Augustuslaan 39 l.a Akeleistraat
19 r.a. bij wegsplitsing 40 l.a. Klaproosstraat
20 r.d. ingang park 41 l.a. Korenbloemstraat
    42 r.a. Molenstraat
    43 r.d. tot rontonde
    44 r.d.De Balmerd 
      Finish
  Zaterdag    
  15 km   Het startbureau is gevestigd in Basisschool de Kameleon, Zanddonk 2 in Beuningen.  telefoonnr: 024-6771501
     
1 De Kameleon,      
2 r.a. De Balmerd 23 r.d brug over en
  Bij Rontonde 24 l.a. Trajanussingel
3 r.d. Kerkplein 25 r.a. Hadrianussingel
4 r.a. Schoolstraat 26 r.d. Hadrianussingel (langs de Gamma ) 
5 r.d. Julianaplein   LET OP! Splitsing route 10/15km
        voor de winkels langs !   15km loopt door tot voorbij de McDonald's
6  over steken Burg Geradtslaan   steek over bij verkeersregelaar(s)
7 r.d. Fazantlaan 27 Bij Rontonde r.d.
  r.a.Meerkoetlaan    28 l.a. Goudwerf  LET OP HET VERKEER!
8 dan gelijk l.a. wandelpad in 29 r.d. Goudwerf
9 r.a. Burg.van Suchtelenstraat 30 r.a. Platinawerf
10 l.a. Wilhelminalaan 31 l.a. Steeg
        (op linker fietspad) 32 l.a. Elsenpas
11 r.a. Tichelaar   Bij Schoenaker onder 
12 r.a. Tichelaar   de brug door !!
13 r.a. bij viersprong Tichelaar 33 l.a. Wilhelminalaan
14 r.d. Wagenmaker 34 r.a. Wolfbossingel
15 r.a. Imker 35 r.a. Poldervaart
16 l.a. Rietdekker 36 l.a. Reekstraat
17 l.a. bij Wegsplitsing 37 l.a. Burg van Suchtelenstr.
18 eind van de straat l.a. en l.a. 38 r.a. Houtduiflaan
19    Krommehoekstraat   Burg. Gerardtslaan oversteken
20 r.a. Augustuslaan 39 r.d.Christinastraat 
21 r.a. bij wegsplitsing 40 r.a. Begoniastraat
22 r.d. ingang park 41 l.a. pad langs de molen
  1e splitsing r.a. 42 r.a. Molenstraat
  2e splitsing l.a. 43 l.a Akeleistraat
  3e splitsing l.a. 44 l.a. Klaproosstraat
    45 l.a. Korenbloemstraat
    46 r.a. Molenstraat
    47 r.d. tot rontonde
    48 r.d.De Balmerd 
      Finish