Reglement

De regels van Stichting Avondvierdaagse Beuningen

         De Avondvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Beuningen..

         De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de avondvierdaagse betekent dat u hiermee instemt. 

         De starttijden voor elke afstand variŽren tussen 17:30 en 18:30  uur.  Op de dag van de intocht  (indien op zaterdag)  is de starttijd tussen 15:00 en 17:00 uur. 

         Elke deelnemer is verplicht zich iedere dag aan- en af te melden op het startbureau.. Het startbureau sluit om 21:00 uur. Voortijds moet u zich hebben afgemeld. 

         Mocht u onverhoopt uitvallen, laat dit dan tijdig weten aan de organisatie!

         Maak bij het lopen gebruik van trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, dan loopt men over het fietspad. Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men gebruik te maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Loopt u op het fietspad of op de rijbaan, loop dan het verkeer tegemoet (aan de linkerkant van de weg). Steek veilig over, ook bij verkeerslichten, wacht tot u groen licht krijgt. Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden opvallende kleding, reflecterend vest of signaalverlichting te dragen tijdens het invallen van de avond. 

         Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving! Er wordt indien noodzakelijk ook gebruik gemaakt van pijlen deze pijlen  dienen als hulpmiddel voor de diverse afstanden. Houd er rekening mee dat er pijlen omgedraaid of weggehaald kunnen worden!. 

         Instructies van organisatoren, medewerkers en politie dienen stipt te worden opgevolgd. De auto's van organisatoren en controleposten zijn herkenbaar aan het bord met het opschrift: "Organisatie". De leiding is bevoegd om bij wangedrag de startkaart van de betreffende deelnemers in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.

         Nordic walking (gebruik van poles) is toegestaan. Ook rolstoelen en buggy’s mogen worden meegenomen c.q. worden gebruikt.

         Tijdens opkomend noodweer (blikseminslagen, hagelregen, rukwinden etc.) behoort u zo snel mogelijk gedegen onderdak te vinden. Mocht voor de start noodweer op komst zijn dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen.

         Roken in de bossen is verboden (brandgevaar!) evenals het wegwerpen/achterlaten van afval in de natuur. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of geef het af aan de medewerkers op de diverse posten.

         De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt mogen worden in het kader van de publiciteit voor de avondvierdaagse Beuningen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.